СУХАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

11-12 апреля 2019

отель "РУСЬ"

г.Киев, ул. Госпитальная, 4

 

КОНФЕРЕНЦіЯ АСОЦіАЦії Судинних ХіРУРГіВ, ФЛЕБОЛоГіВ та АНГіОЛОГіВ УКРАїНи

СУХАРЕВСьКі ЧитаНня

11-12 квітня 2019

готель "premier hotel rus"

Київ, вул. Госпітальна, 4

Шановні колеги,

програма будет доступна у найближчий час...