КОНФЕРЕНЦіЯ АСОЦіАЦії Судинних ХіРУРГіВ, ФЛЕБОЛоГіВ та АНГіОЛОГіВ УКРАїНи

СУХАРЕВСьКі ЧитаНня

11-12 квітня 2019

готель "premier hotel rus"

Київ, вул. Госпітальна, 4