КОНгрес АСОЦіАЦії Судинних ХіРУРГіВ, ФЛЕБОЛоГіВ та АНГіОЛОГіВ УКРАїНи

СУдинна хірургія, флебологія, ангіологія сьогодні 


Міжнародний конгрес, присвячений 80-річчю з дня народження

проф. і.і. сухарева - засновника судинної хірургії та флебології україни


11-12 квітня 2019

готель "premier hotel rus"

Київ, вул. Госпітальна, 4

gallery/screenshot_1